Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Almindelig ryle.

Den almindelige ryle er en af de små ryler som er meget almindelig ved de flade stande i træktiden  Februar - Maj og fra Juni- November. Den er i nogle tilfælde meget tillidsfuld så man kan komme den ret nær. og er på billederne i sommerdragt. Det er den almindeligste af rylerne og yngler på fjeldheder og strandenge hvor der lægges de typiske 4 æg som fuglene udruger i fællesskab i ca. 22 dage. Hunnen forlade ungerne i nogle tilfælde når de er ca. en uge gamle og overlader så pasningen til Hannen. Ungerne er flyvefærdige når de er ca. 19- 21 dage gamle.

Klik på Billede for en billede og lydfil. (Du skal højreklikke for at komme tilbage igen )