Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Dobbeltbekkasin.

Dobbeltbekkasinen er 23-28 cm. Hvoraf næbet er 7 cm. Den er en karakteristisk vadefugl med sit meget lange næb, og relativt korte ben og en camouflagefarvet fjerdragt. I yngletiden spiller fuglen med en særpræget brummende lyd, som den frembringer, når de yderste halefjer går i svingninger når den foretager et dyk i flugten. Den yngler i Europa og Asien. I Europa forekommer Dobbeltbekkasinen primært mod nord og øst med de største bestande i Rusland og Nordskandinavien, især Island. I Danmark findes arten spredt over hele landet, dog med det største antal i det nordvestlige Jylland. Dobbeltbekkasinen yngler på våde enge og i moser, gerne i delvist tilgroede, sumpede områder. Reden placeres godt skjulte i græstuer. Efter æggenes klækning deler forældrefuglene ungerne mellem sig og opfostrer dem hver for sig. Dobbeltbekkasinen er en meget almindelig trækgæst i eftersommeren. De fælder fjerdragten, inden de trækker længere sydpå sidst på efteråret. I Danmark er antallet af trækkende fugle formodentlig i nærheden af en million. De fleste danske trækgæster overvintrer i Vesteuropa, mens nogle trækker videre til Nordvestafrika. De sibiriske dobbeltbekkasiner overvintrer primært i Afrika syd for Sahara.

Klik på Billede for at se flere billeder.