Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Fiskeørn.

Fiskeørnen er en rovfugl på50-60 cm. Med et vingefang på 143 -176 cm. Som ses ret almindeligt på træk i Danmark især om efteråret i det østlige Danmark. Om foråret er det mere udbredt over hele landet man kan se den. Den overvintre primært i Afrika syd for Sahara men ses også i middelhavs området. Den yngler som 3-5 åring og lægger normalt 3 æg der udruges efter ca. 37 dage. Efter ungerne har forladt reden er de afhængie af forældrene i endnu 4-8 uger. Den lever næste udeluggende af fisk og yngler fåtalligt i Danmark i skove ved større søer hvor den bygger sin rede i toppen af større træer som skovfyr eller undtagelses vis i højspændings master.

Klik på Billedet for at se flere billeder