Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Havørn.

Havørnen er 76-94 cm. Med et vingefang fra 190 - 240 cm. Det er den største ørn som yngler få steder i Danmark i skove so støder op til større søer og fjorde hvor den kan finde ro til at yngle. I vintre med tilfrosne områder kan man se den i nærheden af våger hvor den tager sig af ådsler eller svage fugle som sit bytte.

Klik på Billedet for at se flere billeder