Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Hvid Stork.

Den Hvide Stork er 110 cm. og med et vingefang på ca. 200 cm. Den har før ynglet almindeligt  i Danmark men på grund af den intensive landbrugsdrift er den så godt som forsvundet som ynglefugl.  Sverige har gjort et stort arbejde for at få Storken til at komme tilbage i landskabet og det for det meste fugle herfra man kan opleve . Billederne af disse Storke er da også nogle der er kommet fra Sverige. Den skal være 3-4 år før den yngler og lægger 3-5 æg som ruges 33-34 dage hvorefter ungerne vil være i reden de næste 54-55 dage og er endnu afhængie af forældre fuglene i yderligere 14-18dage. Den lever af mus, insekter (græshopper) , regnorme, fisk, krebsdyr og slanger.

Klik på Billedet for at se flere billeder