Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Knopsvane.

Knopsvanen er Danmarks national fugl og yngler almindeligt overalt. Hannen er større end hunnen og næbet er mere rød og knoppen er markant større. Svanen kan lægge 8-10 æg og ruger på disse i ca. 35 dage. de ynglende fugle bliver som regl på deres yngleområde men ungerne, medens ikke ynglende fugle oftest samles i grupper under fældningen fra august til oktober hvor de mister deres svingfjer.

Klik på Billede for en billede og lydfil. (Du skal højreklikke for at komme tilbage igen )