Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Krumnæbbet Ryle.

Krumnæbbet Ryle er en19 cm. Vadefugl som yngler især på tundraen langs Ishavet i det nordlige Sibirien og overvintre i vest Afrika.

Den kan ses på træk i Danmark fra midt i maj/slutningen af juni og om efteråret midt i august/slutningen af september. Den minder i sin adfærd om almindelig Ryle. Dens føde består af smådyr som den tager på lavt vand.

Klik på Billedet for at se flere billeder