Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

    Fugleven.dk   

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Lille Flagspætte.

Lille Flagspætte er 15 cm. mini spætte på størrelse med Musvit. Det er en fåtallig ynglefugl i Danmark som invandrede i 1960èrne. Den yngler i ellebevoksninger ud til vandløb eller sumpede områder. Begge fugle hjælpes ad med at udhugge redehullet som anbringes 2 - 8 meter oppe på en sidegren eller en udgået stamme. Den lægger 4 - 6 æg fra midt i maj og lever fortrisvis af insekter.

Klik på Billedet for at se flere billeder