Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    
Rød Glente.
 Milvus milvus
Kite
Den Røde Glente er ca. 55-60 cm. Med et vingefang på 160-180 cm.
Rød Glente er en fåtallig ynglefugl i Danmark og findes især i den østlige del hvor den fouragerer over det åbne land.
Rød Glente ses oftest som trækfugl der overvintre i Middelhavsområdet.
På træk ser man den i perioden fra medio august til primo november og fra primo marts til primo april.
Den yngler første gang i en alder af 2-3 år og lægger 2-3 æg som overvejende udruges af hunnen efter 31-32 dage.
Ungerne forlader reden efter ca. 50 dage. Føden består af fugle, små pattedyr, fisk og insekter og kan også bestå af ådsler.

 

Klik på Billedet for at se flere billeder