Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

    Fugleven.dk   

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Splitterne.

Splitternen er 41 cm. mellemstor og slank terne med langt og tyndt næb med gul spids. Der lever et fåtal af ynglende splitterner i Danmark som yngler sammen med Hættemåger på mindre øer og småholme. Den ankommer til Danmark i foråret midt i mats/april og trækker syd på i Juli/november til kysterne langs Afrikas vestkyst. Den yngler første gang i en alder af 3 - 4 år og formodes at danne par for livet. Den lægger 2 æg i midten maj som ruges af begge fugle i 21 - 29 dage. Den lever af mindre saltvands fisk som Tobis, Sild og Brisling. 

Klik på Billedet for at se flere billeder