Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Tredækker.

Tredækkeren er 26-30 cm. Hvoraf næbet er 6-7 cm. Langt men dog kortere end dobbeltbekkasinens.

Yngleområdet for denne fugl, er det østlige og nordlige Europa og yngler i næringsrige moser. Den var engang almindelig i Danmark, men forsvandt som ynglefugl på grund af jagt. Den ses i Danmark om efteråret i ringe antal på grund af sin skjulte levevis og overvintre i Afrika syd for Sahara sydligere end de andre bekkasiner. Den kendes fra de andre bekkasiner ved at være en smule større og mere plumpt bygget og med kortere og kraftigere næb. Undersiden er tværstribet og i flugten ses de hvide yder halefjer.

Klik på billede for at se flere.