Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Bjergand.

Bjerganden er ca. 42-51 cm. og lidt større en troldand som ligner den meget og er en nordisk art der kun er truffet ynglende i Danmark nogle få gange, hvorimod den ses som vintergæst i de åbne vandflade hvor den på lavt vand dykker efter muslinger, snegle , krebsdyr og ledorme.

Klik på Billede for en billede og lydfil. (Du skal højreklikke for at komme tilbage igen )