Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Brushane.

Brushanen er blevet en fåtallig ynglefugl i Danmark som opholder sig på fugtige kystnære afgræssede arealer og er ca. 30 cm. I yngletiden er hannens fjerdragt overordentlig flot og ikke to hanner er ens og udfører et parigsspil på en danseplads hvor især hanner med en hvid fjer krave har forrangen.

Klik på Billede for en billede og lydfil. (Du skal højreklikke for at komme tilbage igen )