Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Grågås.

Grågåsen er 85 cm. og har et vingefang på 156 cm. og er den mest almindelige af vore gæs . Fuglene mest i rørbevoksede søer og moser med græsgange i nærheden, men man kan også se den ved små vandhuller og er også at finde på småøer ved kysterne. Grågåsen lægger 4-9 æg der udruges efter 28-29 dage.

Klik på Billede for en billede og lydfil. (Du skal højreklikke for at komme tilbage igen )