Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Hvid Vipstjert.

Hvid Vipstjert er 18 cm. Og lægger 5-6 æg som ruges på i 14-15 dag og har 2 kuld. Den er meget almindelig i Danmark. Det er en elegant spurvefugl med sin lange hale, som den konstant vipper med, mens den ivrigt spankulerer rundt efter føde. Ungfuglene er mindre karakteristiske, da deres grålige fjerdragt ikke er så kontrastrig. Der forekommer to underarter herhjemme: den almindelige hvid vipstjert (M. a. alba), der yngler og optræder på trækket til og fra Nordskandinavien, og den britiske sortrygget hvid vipstjert (M. a. yarrellii), der optræder sjældent langs den jyske vestkyst som træk- og sommergæst. Den har en meget stor udbredelse i Europa og Asien. I Danmark er den hvide vipstjert meget udbredt og findes da også i en lang række forskellige biotoper lige fra møddingen på landet til byens industrikvarter. Den yngler gerne i nærheden af vand og forekommer ikke i decideret skov eller tætbebyggede byområder. Vipstjertehunnen anbringer sin rede i hulrum, men begge forældre hjælper til med rugning og opfostring.

Klik på billede for at se flere.