Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Hvidklire.

Hvidkliren er 30-34 cm. Stor slank og elegant bygget vadefugl med svagt opadbuet næb. Den virker ofte nervøs og urolig når den fouragere og flyver ved forstyrrelser på lang afstand. Den har en nordlig og vestlig udbredelse og yngler i næringsfattige skovmoser. I Danmark er det en almindelig trækgæst på vej til og fra ynglepladserne nordpå. Den ses i Juli August hvor den trækker til Vestafrika eller Sydeuropa.

Klik på Billede for at se flere billeder.