Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Lille fluesnapper.

Lille fluesnapper er ca. 11,5 cm. og yngler fåtalligt i Danmark  Udbredelsesområdet er øst og sydøst for Danmark. Yngler i parker og skove især hvor disse består af løvtræer. overvinter i Sydasien. Denne han er fotograveret i nærheden af Nødebo i Nordsjælland.

Klik på Billede for en billede og lydfil. (Du skal højreklikke for at komme tilbage igen )