Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Lille kobbersneppe.

Lille Kobbersneppe er 38 cm. med et næb på 9 cm. og minder meget om Stor kobbersneppe.  Lille Kobbersneppe er dog mindre og næbet buer svagt opad.
I sommer dragt er hannens underside teglrød, hvorimod hunnen er beige brun fra hals til bryst med lys bug.
Lille Kobbersneppe er en trækfugl som yngler i det nordligste Skandinavien og overvintre i Vesteuropa og vest Afrikas kystområder.
Den yngler først som 2 årig i tørvemoser og lægger 3-4 æg som udruges efter 20-21 dage.

Klik på Billede for en billede og lydfil. (Du skal højreklikke for at komme tilbage igen )