Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Ride.

Riden er 37-42 cm. Stor, lidt mindre end Stormmågen som den kan forveksles med og lægger 2-3 æg der udruges efter 25-32 dage Riden er i højere grad knyttet til det åbne hav. Den kan således tåle vindstyrker, som får andre måger til at søge til land. Ridens ynglebiologi adskiller sig fra andre mågers. F.eks. er territoriekampe i kolonierne sjældne, da fuglene typisk yngler på smalle klippehylder på fuglefjelde, hvor de ofte yngler sammen med alkefugle. På grund af den begrænsede plads ved reden æder ungerne direkte fra forældrefuglenes svælg, i modsætning til andre måger, der gylper føden op til ungerne. Riden er verdens mest talrige måge. Den yngler pletvis langs nordlige kyster hele vejen rundt om Nordpolen: i Europa, det nordøstlige Sibirien, Alaska, det nordøstlige Canada og Newfoundland. I Europa er bestanden koncentreret på Island, Grønland, Færøerne og Svalbard, men også langs den norske vestkyst og på De Britiske Øer. Der er endvidere mindre bestande f.eks. i Danmark og Sverige, I Danmark er den vigtigste ynglelokalitet Bulbjerg i Thy; men der er også mindre ynglekolonier andre steder f.eks. i Hirtshals havn.

Klik på billede for at se flere.