Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Stenpikker.

Stenpikkeren er 15 cm. Den lægger 5-6 æg der udruges efter 15 dage og kan have 2 kuld. Den ses ofte siddende i opret stilling på en sten eller hegnspæl i det åbne land. Dens sang er kort med en varieret række af knirkende toner.
Stenpikkeren yngler i åbne landskaber med sten i vidt forskellige klimazoner fra arktiske over tempererede til subtropiske områder. Den yngler i store dele af Europa, i Vesteuropa mere spredt; det nordlige Asien, langs de sydøst- og sydvestgrønlandske kyster og i Alaska. I Danmark yngler den spredt over hele landet, hyppigst ved kysterne. Inde i landet træffer man den f.eks. i grusgrave, på større byggepladser eller andre steder med lav eller ringe vegetation.

Den lever hovedsagelig af insekter som kan tages i luften.

Klik på billede for at se flere.