Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Stor Kobbersneppe.

Den store kobbersneppe er ca. 41 cm. og en fåtallig ynglefugle og trækfugl  i  Danmark hvor den yngler  i sumpede områder og på strandenge.

Klik på Billede for en billede og lydfil. (Du skal højreklikke for at komme tilbage igen )