Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Storspove.

Storspoven eller stor Regnspove er 48-57 cm. Heraf næb på 9-15 cm. Som bøjer nedad. Det er Europas største vadefugl og udbredt i store dele af vest og nord Europa. I Danmark er det en fåtallig ynglefugl men en almindelig trækgæst. Mange af de overvintrende trækfugle ses i den Danske del af vadehavet.

Klik på billede for at se flere.