Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Troldand.

Troldanden er 44 cm. og almindelig træk og vintergæst. De yngler fåtallig i Danmark i moser brakvandslaguner og fjordvige. Den lægger 8-11 æg der udruges efter 25 dage.

Klik på Billede for en billede og lydfil. (Du skal højreklikke for at komme tilbage igen )